terug naar nu

Scenariostudie
Journalistiek 2035

Op deze website worden vier radicale maar plausibele scenario’s gepresenteerd van de wereld in 2035. Deze scenario’s geven ieder een antwoord op de vraag: ‘hoe ziet de journalistiek er in Nederland uit in 2035?’ De scenario’s ontstaan door uit te gaan van verschillende antwoorden op twee bepalende vragen: worden techbedrijven en data wel of niet effectief gereguleerd? En vertrouwen burgers elkaar binnen de samenleving of is er sprake van onderling wantrouwen? Ervaar het zelf en werp een blik op de wereld van de toekomst.

naar 2035

Werp een blik op de toekomst
en ervaar de wereld van 2035.
Kies een van de scenario’s.

presenteert

Het journalistieke landschap in