terug naar nu

Over ons

Het scenario-onderzoek is uitgevoerd door Van de Bunt Adviseurs in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Het Stimuleringsfonds stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met geld, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur te bevorderen.

Met dank aan:

Aan de scenariostudie Journalistiek 2035 hebben meer dan 60 experts en influentials meegewerkt door deel te nemen aan grote vragensessies, interactieve trendconferenties en verdiepende interviews, waaronder:

Elze Ghijsen, Evert van Dijk, René Moerland, Pieter Zwart, Selli Altunterim, Lara Ankersmit, Merel Borger, Harm Taselaar, Sanne Poot, Robert Oosterhuis, Tim Wagemakers, Eppo van Nispen tot Sevenaer, Birte Schohaus, Chafina Bendahman, Tom Nauta, Henri Beunders, Edmund Lauf, Jari Goedgebuure, Jolien van de Griendt, Taco Rijssemus, Irene Costera Meijer, Kiki de Bruin, Sophie van Oostvoorn, Nick Kivits, Lot Carlier, Marvin Bonsen, Bob Nieman, Bart Jan Cune, Dessi Damianova, Guido van Nispen, Marietje Schaake, Jort Kelder, Lodewijk Asscher, Johnny Ryan, Gianni Grot, Marcel Gelauff, Robert Goené, Pieter van Koetsveld, Mark Deuze & Jo Bardoel.

Speciale dank gaat uit naar de klankbordgroep van de scenariostudie:

Wilma Haan, Gert Jaap Hoekman, Ilse Openneer, Yael de Haan, Martha Riemsma & Maike Olij.

De onderzoekers bedanken hen van harte voor hun constructieve en inspirerende inbreng.

Colofon

Onderzoeksteam Van de Bunt Adviseurs
Ila Kasem, Niels Büller, Bram Huijten, Kim Wannet & Mark van Waes.

Team Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
Mariët Medendorp, Willemijn Dekker, René van Zanten & Jesse Beentjes

Webdesign en realisatie
Red Factory

Fictieve uitwerkingen scenario’s
Fien Veldman

Vertaling
Lysbeth Plas